C.ミット修理(上原様)

リペア(修理)した製品について
製品名(グラブ・スパイクなど) C.ミット修理(上原様)
リペア(修理)内容 受球面の交換と紐の張り替えをしました。
詳細情報

リペア写真01

C.ミット修理(上原様)

http://onoyama-sports.com/wp-content/uploads/2017/01/9f1ecdecc5d83725ca8346d65e986b04.jpg

リペア写真02

C.ミット修理(上原様)

http://onoyama-sports.com/wp-content/uploads/2017/01/cc312ce99bc6003284748464bf4fdd37.jpg

リペア写真03

C.ミット修理(上原様)

http://onoyama-sports.com/wp-content/uploads/2017/01/dc2df0c1bf58cf7d4dde5deab352ca2d-1.jpg

リペア写真04

C.ミット修理(上原様)

http://onoyama-sports.com/wp-content/uploads/2017/01/5367981269015ab7e47d33eaa28d5556.jpg

リペア写真05

C.ミット修理(上原様)

http://onoyama-sports.com/wp-content/uploads/2017/01/633888f49a612741888e659ac0d5febc.jpg

リペア写真06

C.ミット修理(上原様)

http://onoyama-sports.com/wp-content/uploads/2017/01/e0c5d33f2c1aaf44b6547560830fbae9.jpg