C、ミット修理(潮平中)

リペア(修理)した製品について
製品名(グラブ・スパイクなど) C、ミット修理(潮平中)
リペア(修理)内容 ウエブの破れ補強と革紐の交換をしました。
詳細情報

リペア写真01

C、ミット修理(潮平中)

http://onoyama-sports.com/wp-content/uploads/2016/11/99e63276e20f9d1b8cd7e6c19cacc09d-1.jpg

リペア写真02

C、ミット修理(潮平中)

http://onoyama-sports.com/wp-content/uploads/2016/11/14dea01cd857f2ff73257d2342fa7ea3.jpg

リペア写真03

C、ミット修理(潮平中)

http://onoyama-sports.com/wp-content/uploads/2016/11/d0e4d7242dcae25d0ed65e923a5e7d58.jpg

リペア写真04

C、ミット修理(潮平中)

http://onoyama-sports.com/wp-content/uploads/2016/11/754a99d0fcb360954f9e9d27615adcd8.jpg

リペア写真05

C、ミット修理(潮平中)

http://onoyama-sports.com/wp-content/uploads/2016/11/d9419cc5ddf0c180c8bc4a63a33e7b3e.jpg

リペア写真06

C、ミット修理(潮平中)

http://onoyama-sports.com/wp-content/uploads/2016/11/c08e5bd4d7a70b479c4f9e867b9d6207.jpg