C.ミット修理(宮城様)

リペア(修理)した製品について
製品名(グラブ・スパイクなど) C.ミット修理(宮城様)
リペア(修理)内容 受給面、ウエブの破れと手口のヘリ革、グリス、革紐の交換をしました。
詳細情報

リペア写真01

C.ミット修理(宮城様)

http://onoyama-sports.com/wp-content/uploads/2016/10/cd3f38834a21458d001d33a84beb301d.jpg

リペア写真02

C.ミット修理(宮城様)

http://onoyama-sports.com/wp-content/uploads/2016/10/c0bf96c4113ded765586fdddc9216b38.jpg

リペア写真03

C.ミット修理(宮城様)

http://onoyama-sports.com/wp-content/uploads/2016/10/6b6922e5c7a1644a74476ac7443d5a78.jpg

リペア写真04

C.ミット修理(宮城様)

http://onoyama-sports.com/wp-content/uploads/2016/10/fb954203ca19c1acc3cec27c0dc1dbbf.jpg

リペア写真05

C.ミット修理(宮城様)

http://onoyama-sports.com/wp-content/uploads/2016/10/96a7d7a6d727ba1155d95ebc5b0de237-1.jpg

リペア写真06

C.ミット修理(宮城様)

http://onoyama-sports.com/wp-content/uploads/2016/10/bf517ffeee8039dcd3e8af65e0728c07.jpg