C.ミット修理(森江様)

リペア(修理)した製品について
製品名(グラブ・スパイクなど) C.ミット修理(森江様)
リペア(修理)内容 受球面の破れと補強をしました。
詳細情報

リペア写真01

C.ミット修理(森江様)

http://onoyama-sports.com/wp-content/uploads/2016/09/59d0cceff0af3f60e7d852fe290ba0b8.jpg

リペア写真02

C.ミット修理(森江様)

http://onoyama-sports.com/wp-content/uploads/2016/09/130cad54572ee08c88138dcd82087080.jpg

リペア写真03

C.ミット修理(森江様)

http://onoyama-sports.com/wp-content/uploads/2016/09/7079c0bd95049783243725ae5d684213-1.jpg

リペア写真04

C.ミット修理(森江様)

http://onoyama-sports.com/wp-content/uploads/2016/09/f3ab260fea7ffb5ad41bb581c5233262-1.jpg

リペア写真05

C.ミット修理(森江様)

http://onoyama-sports.com/wp-content/uploads/2016/09/69f3f4bed8a36479a12760a60bcb0d87.jpg

リペア写真06

C.ミット修理(森江様)

http://onoyama-sports.com/wp-content/uploads/2016/09/7c119cbddd0112b59645f5560b64a345.jpg